Dàn đề 72 số là gì? Cách đánh dàn đề 72 số siêu chuẩn 21/07/2024

Dàn đề 72 số là 1 định nghĩa là mọi người thường thấy trong các bài soi cầu, dự đoán xổ số tại Lodephomnay.pro cũng như tại 1 số trang web khác. Vậy nó là gì? Và chức năng của dàn đề 72 số trong việc hỗ trợ Anh Em chơi lô đề ra sao, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về khái niệm này nhé.

Chốt dàn đề 72 số nuôi khung theo ngày 21/07/2024:

Ngày nuôiDàn đề 72 sốKết Quả
22-07-202400,01,02,03,04,06,08,09,10,
11,12,13,14,17,18,19,30,31,
32,33,36,37,38,39,40,41,42,
44,46,47,48,49,50,51,53,54,
56,57,58,59,60,62,63,64,66,
67,68,69,71,72,73,74,76,77,
78,79,80,81,82,83,84,86,87,
88,90,91,92,93,94,96,97,99
Chờ
21-07-202400,01,02,03,05,07,08,09,10,
11,12,13,16,17,18,19,30,31,
32,35,36,37,38,39,40,41,43,
45,46,47,48,49,50,52,53,55,
56,57,58,59,61,62,63,65,66,
67,68,69,70,71,72,73,75,76,
77,78,80,81,82,83,85,86,87,
89,90,91,92,93,95,96,98,99
ăn đề 90
20-07-202402,03,04,05,06,07,08,09,10,
12,13,14,15,16,17,18,20,22,
23,24,25,26,27,29,30,32,33,
34,35,36,38,39,40,42,43,44,
45,47,48,49,50,52,53,54,56,
57,58,59,60,62,63,65,66,67,
68,69,70,72,74,75,76,77,78,
79,80,83,84,85,86,87,88,89
Trượt
19-07-202401,03,04,05,06,07,08,09,10,
11,13,14,15,16,17,18,20,21,
23,24,25,26,27,29,30,31,33,
34,35,36,38,39,40,41,43,44,
45,47,48,49,50,51,53,54,56,
57,58,59,60,61,63,65,66,67,
68,69,70,71,74,75,76,77,78,
79,90,93,94,95,96,97,98,99
ăn đề 77
18-07-202400,01,02,03,06,07,08,09,10,
11,12,14,16,17,18,19,20,21,
23,24,26,27,28,29,30,32,33,
34,36,37,38,39,41,42,43,44,
46,47,48,49,50,51,52,53,54,
56,57,58,60,61,62,63,64,66,
67,69,70,71,72,73,74,76,78,
79,80,81,82,83,84,87,88,89
Trượt
14-07-202400,01,02,03,04,06,07,09,10,
11,12,13,14,16,18,19,20,21,
22,23,24,27,28,29,40,41,42,
43,46,47,48,49,50,51,52,54,
56,57,58,59,60,61,63,64,66,
67,68,69,70,72,73,74,76,77,
78,79,81,82,83,84,86,87,88,
89,90,91,92,93,94,96,97,98
ăn đề 07
13-07-202401,03,04,05,06,07,08,09,10,
11,13,14,15,16,17,18,20,21,
23,24,25,26,27,29,30,31,33,
34,35,36,38,39,40,41,43,44,
45,47,48,49,50,51,53,54,56,
57,58,59,60,61,63,65,66,67,
68,69,70,71,74,75,76,77,78,
79,90,93,94,95,96,97,98,99
ăn đề 60
12-07-202400,01,03,04,05,07,08,09,10,
11,13,14,16,17,18,19,20,21,
23,25,26,27,28,29,30,31,34,
35,36,37,38,39,50,53,54,55,
56,57,58,59,61,63,64,65,66,
67,68,69,70,71,73,74,75,76,
77,78,80,81,83,84,85,86,87,
89,90,91,93,94,95,96,98,99
ăn đề 19
11-07-202400,01,02,04,05,06,08,09,10,
11,12,14,15,17,18,19,20,21,
22,24,26,27,28,29,30,31,32,
35,36,37,38,39,50,51,54,55,
56,57,58,59,60,62,64,65,66,
67,68,69,71,72,74,75,76,77,
78,79,80,81,82,84,85,86,87,
88,90,91,92,94,95,96,97,99
Trượt
10-07-202401,02,03,04,06,07,08,09,10,
11,12,13,14,16,17,18,20,21,
22,23,24,26,27,29,30,31,32,
33,34,36,38,39,40,41,42,43,
44,47,48,49,60,61,62,63,66,
67,68,69,70,71,72,74,76,77,
78,79,80,81,83,84,86,87,88,
89,90,92,93,94,96,97,98,99
ăn đề 94
09-07-202400,01,02,03,04,05,07,08,10,
11,12,13,14,15,17,19,20,21,
22,23,24,25,28,29,40,41,42,
43,44,47,48,49,50,51,52,53,
55,57,58,59,60,61,62,64,65,
67,68,69,70,71,73,74,75,77,
78,79,80,82,83,84,85,87,88,
89,91,92,93,94,95,97,98,99
Trượt
08-07-202400,02,03,04,06,07,08,09,10,
12,13,15,16,17,18,19,20,22,
24,25,26,27,28,29,30,33,34,
35,36,37,38,39,52,53,54,55,
56,57,58,59,60,62,63,64,65,
66,67,68,70,72,73,74,75,76,
77,79,80,82,83,84,85,86,88,
89,90,92,93,94,95,97,98,99
ăn đề 57
07-07-202401,02,03,05,06,07,08,09,10,
11,12,13,15,16,17,18,20,21,
22,23,25,26,27,29,30,31,32,
33,35,36,38,39,40,41,42,43,
45,47,48,49,50,51,52,53,56,
57,58,59,70,71,72,75,76,77,
78,79,80,81,83,85,86,87,88,
89,90,92,93,95,96,97,98,99
Trượt
06-07-202410,11,12,13,16,17,18,19,20,
21,22,24,26,27,28,29,30,31,
33,34,36,37,38,39,40,42,43,
44,46,47,48,49,51,52,53,54,
56,57,58,59,60,61,62,63,64,
66,67,68,70,71,72,73,74,76,
77,79,80,81,82,83,84,86,88,
89,90,91,92,93,94,97,98,99
Trượt
05-07-202400,01,02,03,05,06,07,08,10,
11,12,14,15,16,17,18,20,21,
23,24,25,26,27,28,30,32,33,
34,35,36,37,38,41,42,43,44,
45,46,47,48,60,61,62,63,64,
65,66,67,70,71,72,73,74,75,
76,78,80,81,82,83,84,85,87,
88,90,91,92,93,94,96,97,98
ăn đề 35
04-07-202400,03,04,05,06,07,08,09,11,
13,14,15,16,17,18,19,20,21,
23,24,25,26,27,28,30,31,33,
34,35,36,37,39,40,41,43,44,
45,46,48,49,50,51,53,54,55,
57,58,59,60,61,63,64,66,67,
68,69,70,71,73,75,76,77,78,
79,80,81,84,85,86,87,88,89
ăn đề 13
03-07-202400,02,03,04,05,06,08,09,11,
12,13,14,15,16,18,19,20,21,
22,23,24,25,26,28,30,31,32,
33,34,35,36,39,50,51,52,53,
54,55,58,59,60,61,62,63,64,
66,68,69,70,71,72,73,75,76,
78,79,80,81,82,84,85,86,88,
89,90,91,93,94,95,96,98,99
ăn đề 89
01-07-202400,01,03,04,05,06,07,08,10,
12,13,14,15,16,17,18,21,22,
23,24,25,26,27,28,40,41,42,
43,44,45,46,47,50,51,52,53,
54,55,56,58,60,61,62,63,64,
65,67,68,70,71,72,73,74,76,
77,78,80,81,82,83,85,86,87,
88,90,91,92,94,95,96,97,98
ăn đề 18
30-06-202400,02,03,04,05,07,08,09,10,
12,13,14,16,17,18,19,20,22,
23,25,26,27,28,29,30,32,34,
35,36,37,38,39,40,43,44,45,
46,47,48,49,62,63,64,65,66,
67,68,69,70,72,73,74,75,76,
77,78,80,82,83,84,85,86,87,
89,90,92,93,94,95,96,98,99
ăn đề 29
29-06-202400,02,03,04,05,06,08,09,11,
12,13,14,15,16,18,19,20,21,
22,23,24,25,26,28,30,31,32,
33,34,35,36,39,50,51,52,53,
54,55,58,59,60,61,62,63,64,
66,68,69,70,71,72,73,75,76,
78,79,80,81,82,84,85,86,88,
89,90,91,93,94,95,96,98,99
Trượt
28-06-202401,02,03,04,05,06,07,09,11,
12,13,14,15,16,18,19,21,22,
23,24,25,27,28,29,31,32,33,
34,36,37,38,39,41,42,43,45,
46,47,48,49,51,52,54,55,56,
57,58,59,61,63,64,65,66,67,
68,69,72,73,74,75,76,77,78,
79,91,92,93,94,95,96,97,98
ăn đề 68
27-06-202400,01,02,03,05,06,08,09,10,
11,12,14,15,16,18,19,20,21,
23,24,25,26,28,29,30,32,33,
34,35,36,38,39,41,42,43,44,
45,46,48,49,50,51,52,53,54,
55,56,58,60,61,62,63,64,65,
66,69,80,81,82,83,84,85,88,
89,90,91,92,93,94,96,98,99
ăn đề 99
26-06-202400,01,02,05,06,07,08,09,20,
21,24,25,26,27,28,29,30,32,
34,35,36,37,38,39,41,42,44,
45,46,47,48,49,50,51,52,54,
55,56,57,58,60,61,62,64,65,
66,67,69,70,71,72,74,75,76,
78,79,80,81,82,84,85,87,88,
89,90,91,92,94,96,97,98,99
ăn đề 32
25-06-202400,01,03,04,05,06,07,08,10,
12,13,14,15,16,17,18,21,22,
23,24,25,26,27,28,40,41,42,
43,44,45,46,47,50,51,52,53,
54,55,56,58,60,61,62,63,64,
65,67,68,70,71,72,73,74,76,
77,78,80,81,82,83,85,86,87,
88,90,91,92,94,95,96,97,98
ăn đề 82
24-06-202400,01,02,03,04,06,08,09,10,
11,12,13,15,16,18,19,20,21,
22,24,25,26,28,29,30,31,33,
34,35,36,38,39,40,42,43,44,
45,46,48,49,51,52,53,54,55,
56,58,59,60,61,62,63,64,65,
66,68,70,71,72,73,74,75,76,
79,90,91,92,93,94,95,98,99
Trượt
23-06-202400,01,02,04,06,07,08,09,10,
11,13,14,16,17,18,19,20,22,
23,24,26,27,28,29,31,32,33,
34,36,37,38,39,40,41,42,43,
44,46,47,48,50,51,52,53,54,
56,57,59,60,61,62,63,64,66,
68,69,70,71,72,73,74,77,78,
79,90,91,92,93,96,97,98,99
ăn đề 01
22-06-202400,01,02,04,05,06,07,09,10,
11,12,14,15,16,18,19,20,21,
22,24,25,27,28,29,30,31,32,
34,36,37,38,39,40,41,42,45,
46,47,48,49,60,61,64,65,66,
67,68,69,70,72,74,75,76,77,
78,79,81,82,84,85,86,87,88,
89,90,91,92,94,95,96,97,98
Trượt
21-06-202401,02,03,04,05,06,07,08,20,
21,22,23,24,25,26,27,30,31,
32,33,34,35,36,38,40,41,42,
43,44,45,47,48,50,51,52,53,
54,56,57,58,60,61,62,63,65,
66,67,68,70,71,72,74,75,76,
77,78,80,81,83,84,85,86,87,
88,90,92,93,94,95,96,97,98
ăn đề 96
20-06-202412,13,14,15,16,17,18,19,20,
22,23,24,25,26,27,28,30,32,
33,34,35,36,37,39,40,42,43,
44,45,46,48,49,50,52,53,54,
55,57,58,59,60,62,63,64,66,
67,68,69,70,72,73,75,76,77,
78,79,80,82,84,85,86,87,88,
89,90,93,94,95,96,97,98,99
ăn đề 39

Dàn đề 72 số là gì?

Dàn đề 72 số là gì?
Dàn đề 72 số là gì?

Bình thường, chúng ta sẽ thường nghe đến ghi đề 3-5 số nhưng ít khi nghĩ tới 1 bộ số đề lên tới36, 64, 66 và lên tới 72 số đúng không?

Với bộ số lên tới 72 số thì Anh Em đã có xác suất trúng đề lên tới 72% (từ 00-99) nên tỷ lệ trúng đề sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với cầu may với 1-5 số. Tất nhiên với dàn đề này thì Anh Em cần lựa chọn đánh lô đề Online để có tỷ lệ lãi cao nhất (ví dụ như các nhà cái hàng đầu Onebox63, Kubet thì tỷ lệ ăn cược khi trúng đề là 1:99) để đảm bảo về lợi nhuận.

Ví dụ như trong dàn đề 72 số, Anh Em ghi đề 72.000 thì và dành chiến thắng thì số tiền thắng cược là 99.000 (lãi 17.000 VNĐ).

Vì thế, việc của bạn là chọn lựa ra 1 dàn số gồm 72 con có tỷ lệ trúng cao nhất để chơi.

Bảng tính cược bao lô tại nhà cái Onebox63
Bảng tính cược bao lô và đề tại nhà cái Onebox63

Nhược điểm của dàn đề 72 số

Vì lô đề có tính chất rủi ro nên với 1 bộ số lên tới 72 số thì Anh Em phải dành ra 1 lượng vốn lớn hơn nhiều so với những người chỉ ghi 1 số ít. Trường hợp thắng thì không được nhiều nhưng nếu thua thì sẽ mất hết số tiền cược.

Bởi vậy, nếu vốn mỏng thì việc chơi dàn đề 72 con cũng mang lại cho Anh Em một rủi ro tương đối.

Tiếp theo, đó là nuôi dàn đề 72 số cần đến sự chuyên tâm nghiên cứu, không thể đưa ra 1 dàn số theo cảm tính mà cần có sự tính toán, tổng kết và đặc biệt là cần kinh nghiệm. Tuy nhiên nếu Anh Em là người mới có thể tham khảo các bài soi cầu xổ số 3 miền của Lô Đẹp Hôm Nay để nghiên cứu. Ở mỗi bài dự đoán của chúng tôi để có tổng hợp dàn đề 72 số với xác suất đề về cực cao và có tổng kết số ngày liên tục mà dàn đề đó về để tăng thêm độ tin cậy.

Cách soi cầu dàn đề 72 số hôm nay hiệu quả ngày 21/07/2024

Dàn đề 72 số đánh trong ngày 21/07/2024

Với cách chơi này, Anh Em sẽ tiến hành chọn ra 72 trong tổng 100 số đề. Tuy nhiên để có thể nắm được tỉ lệ thắng cược cao hãy cố gắng tìm ra kết quả chính xác trong bộ 72 số đề của mình. Theo đó chuỗi 72 số này được thiết lập theo giá trị bắt đầu là 00 và kéo dài theo số lượng con đề còn thiếu ở 72 số kết quả.

Dàn đề 72 số đánh khung 3 ngày

Để có thể lựa chọn ra dàn 72 số nuôi trong 3 ngày bạn có thể lựa chọn loại bỏ 28 cặp số có biên độ gan cao nhất ở hiện tại. Đây thực sự là cách được đánh giá hiệu quả bởi vì người chơi đã lựa chọn 72 cặp số có tỉ lệ xuất hiện cao ở lượt kế tiếp.

Dàn đề 72 số đánh quanh năm 2024

So với các dàn đề nhỏ có số lượng con đề ít hơn như dàn đề 10 số, dàn đề 20 số, dàn đề 36 số thì dàn đề 72 con chắc chắn phù hợp với việc đánh quanh năm.

Với cách chơi này được đánh giá quan trọng nhất là cách vào tiền. Để mang lại hiệu quả thắng cược lớn bạn có thể sử dụng cách phân chia tỉ lệ vào tiền theo các giai đoạn khác nhau. Hãy tiến hành chia nhỏ từng giai đoạn và ván cược trong từng giai đoạn như vậy việc phân bổ tiền qua từng lượt cược mới dễ dàng sinh lời. Cụ thể như:

  • Lượt 1: Bạn có thể tiến hành cược theo kiểu rà soát ban đầu chỉ với 50% số tiền dự định của mình
  • Lượt 2: Cược gấp đôi nếu lượt 1 nổ. Nhưng với trường hợp ngược lại hãy tiếp tục cược bằng số tiền của lượt 1.
  • Lượt 3: Bạn có thể cược 200% và bất chấp kết quả ở 2 lượt vừa rồi.
  • Lượt 4: Nếu ở lượt 3 bạn thắng, hãy tiếp tục cược 200%. Ngược lại nếu thua chỉ cược 100% tiếp theo mà thôi.
  • Lượt 5: Nếu lượt 4 bạn thắng bạn có được 50% tiền lãi qua tổng 4 kỳ cược. Trường hợp nếu thua, tiếp tục cược 100%

Sau khi qua hết lượt 5 bắt đầu trở lại giai đoạn ban đầu. Hãy thử nghiệm vào tiền này xem sao vì theo đánh giá của nhiều người đi trước cách chơi này thực sự lợi hại. Anh em hoàn toàn có thể an tâm chơi.

Dàn đề 72 số tại soi cầu XSMB của Lô Đẹp Hôm Nay
Dàn đề 72 số tại soi cầu XSMB của Lô Đẹp Hôm Nay

Ngoài ra còn 1 số loại dàn đề khác mà dân lô đề cũng yêu thích đó là dàn đề 50 số và dàn đề 60 số, 80 số.

Tham khảo các bài soi dự đoán xổ số 3 miền của Lô Đẹp Hôm Nay tại:

Một vài lưu ý khi chơi dàn đề 72 con ngày 21/07/2024

Lưu ý khi chơi dàn đề 72 con
Lưu ý khi chơi dàn đề 72 con
  • Yếu tố kinh tế là yếu tố tiên quyết đầu tiên nếu Anh Em muốn nuôi dàn đề 72 con thì không phải chơi trong 1 ngày mà có thể phải nuôi nên hãy chia vốn nhỏ để chơi lâu dài.
  • Cần có sự nghiên cứu trong thời gian đủ dài, dùng lý trí, kinh nghiệm cùng với sự tham khảo từ các trang web chuyên nghiệp trong soi cầu, dự đoán xổ số để tham khảo.
  • Những con số nào đã ra thì các bạn cũng nên loại đi trong 3-5 kỳ quay sau đó hãy đánh lại. Vì những con đã nổ thì khả năng nổ lại ngay sau đó sẽ rất thấp. Bạn nên thay thế bằng một con số chất lượng khác.

Chúc Anh Em thành công, may mắn với bộ số dàn đề 72 số bất bại.

Bạn Cũng Có Thể Thích
4.5 6
Article Rating
Đăng ký
Thông báo cho
guest
46 Comments
Dcu admin
Dcu admin
10 Ngày trước

Bất tử đéo gì sịt 2 ăn 1 lại sịt tiếp. 1 ngày thua bằng 3 ngày ăn.lên số như cái cc

Mai Tố Như
Admin
9 Ngày trước

nhiều khi ăn thông cả tuần chẳng thấy lời khen, xịt có mấy hôm bị chửi liền, số đề mà bắt 30 ngày về 31 ngày thì làm gì có ad soi miễn phí ở đây cho ae, anh xem nhằm mục đích tham khảo tohio nhé, ko lên cay cú và tiền nhiều kekeke

Nam nguyen
Nam nguyen
5 Ngày trước

nay không lên dàn bạn ơi

Mạnh đức
Mạnh đức
4 Ngày trước

chưa lên dàn à em ơi

nguyen tien
nguyen tien
1 Tháng trước

dung la bat tu that

Mai Tố Như
Admin
1 Tháng trước

kkk, phải ăn mới bất tử đk

nguyen tien
nguyen tien
1 Tháng trước

ad len dan thoi

nguyen tien
nguyen tien
1 Tháng trước

chuan

nguyen tien
nguyen tien
2 Tháng trước

chuan nhe

nguyen tien
nguyen tien
2 Tháng trước

ad hom nay chua chot a

nguyen tien
nguyen tien
2 Tháng trước

may hom nay dan de toan truoi

nguyen tien
nguyen tien
2 Tháng trước

chuan det

No name
No name
2 Tháng trước

Toàn xịt

Người lạ
Người lạ
6 Tháng trước

Vl theo 3 hôm xịt cả 3

Phương
Phương
6 Tháng trước

Add ơi chưa lên dàn ah add

hoanghaubs
hoanghaubs
11 Tháng trước

ad ơi ko chốt nữa ạ

Mai
Mai
11 Tháng trước

Ad chẳng có tâm chút nào, dàn vài bữa là lỗi thua ko theo mà gỡ được, cứ tới ngày quan trọng là gặp lỗi, báo lên cũng chẳng thấy cập nhật gì, tệ

Mai
Mai
11 Tháng trước

Up dàn 72s bị lỗi rồi, trả lời giúp mình chạm 2 8 hay là chạm 8 2 là được, thanks ad

Mai
Mai
11 Tháng trước

Dàn 72s ngày 1/8 chưa cập nhật nơi ad ơi,

king
king
11 Tháng trước

lên giàn 72 số ad ơi, nay dàn dễ ăn lại ko thấy

Mai
Mai
11 Tháng trước

Lên giàn giúp mình ad ơi, nay dàn đẹp cho mình tham khảo sớm tí

Mai Tố Như
Admin
11 Tháng trước

Dạ em có lên dàn rồi mà

Mai
Mai
11 Tháng trước

dàn 72s vẫn hưa thấy up nơi

Mai
Mai
11 Tháng trước

dàn 72s lỗi ko up lên đươ ad ơi

Mai Tố Như
Admin
11 Tháng trước

Dạ để em kiemr tra lại

Mai
Mai
11 Tháng trước

Lên dàn ad ơi

Mai Tố Như
Admin
11 Tháng trước

Dạ em lên liền

King
King
1 Năm trước

Nhập dàn đề giúp ad ơi, thanks bạn

Khai
Khai
1 Năm trước

Dàn 6h chưa lên nhắn cập nhật mấy ko thấy

Sơn nguyễn
Sơn nguyễn
1 Năm trước

Lên số đi ad ơi

Người Máy
Người Máy
1 Năm trước

hôm nay ko có dàn 72 à add

Mai Tố Như
Admin
1 Năm trước

Xin lỗi anh hôm nay chỗ em cắt điện đột xuất không lên bài kịp được, bù hôm sau nhé

đứcvr
đứcvr
1 Năm trước

Cầu ad dạo này chạy điều quá ăn xuốt

hong nhung
hong nhung
1 Năm trước

Dàn đề dạo này không ăn điều mấy rồi ad

de*
de*
1 Năm trước

72 mà toàn xit

hai
hai
1 Năm trước

Dan này ổn định mà ăn điều, nếu chơi ở nhà cái có tỷ lệ ăn cao thì lãi to

Sơn hà
Sơn hà
2 Năm trước

Dàn 72 xịt liên tục đến 5 ngày vớ vẩn quá

Miumiu
Miumiu
2 Năm trước

Hôm nay ăn lô nữa ko ad

Miumiu
Miumiu
2 Năm trước

Lần đầu tiên theo ad đã ăn đậm rồi, cảm ơn ad và mọi người

Hà Sơn
Hà Sơn
2 Năm trước

Cho dàn 72 chơi hàng ngày đi e Như ơi

Miumiu
Miumiu
2 Năm trước

Chị như ơi chiều nay vào bờ được số nào thế

Cường
Cường
6 Tháng trước

Lên dàn như cc ý 10 ngày chết 6 ngày

Cường
Cường
6 Tháng trước

Theo cái thằng lên dàn 72 số chết liên tục đã ngu lại còn hay lên

Mai Tố Như
Admin
6 Tháng trước

Cầu kèo có lúc này lúc kia, các bạn thông cảm nhé

Cường
Cường
6 Tháng trước

Toàn chết tôi theo 11 hôm thua 7 hôm chắc bán nhà đi

Cường
Cường
6 Tháng trước

Mấy Hnay lại thông